Tip van de week: compliance automatiseren

Als trustkantoor is het verstandig om bepaalde bedrijfsprocessen te automatiseren om zo efficiënter te kunnen werken. Met name op het gebied van compliance valt hier winst te behalen. Te denken valt aan cliëntacceptatie, -review, transactiemonitoring en het uitvoeren van de PEP- en sanctiecheck. Zelfs de toezichthouder, DNB, geeft in haar good practices document van oktober 2016 aan: “Om de monitoring […]

Lees verder

Tip van de week: toezichtthema’s DNB

Ten aanzien van de dienstverlening door trustkantoren is er een onderzoeksplicht, vastgelegd in artikel 23 Rib Wtt 2014: een trustkantoor dient zich ervan te vergewissen dat eventuele integriteitsrisico’s verbonden aan zijn dienstverlening adequaat zijn ondervangen. Bij het in kaart brengen en analyseren van de integriteitsrisico’s wordt geadviseerd om ook rekening te houden met de toezichtthema’s van DNB. Hieronder een overzicht […]

Lees verder

DNB toezichtthema’s 2017

Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit –> Dit onderzoek vloeit deels voort uit de Panama-papers en deels uit eerder SIRA-onderzoek van DNB Terrorismefinanciering en sancties Systematische risicoanalyse (SIRA) Ook wordt er opvolging gegeven aan onderzoeken naar transactiemonitoring en de auditfunctie, die we DNB 2016 heeft uitgevoerd. Meer info hier.

Lees verder
1 2 3 14